„Mano mokykla“ Mokytojams

/„Mano mokykla“ Mokytojams
„Mano mokykla“ Mokytojams 2019-09-21T19:13:01+00:00

Mokytojams

Mano mokykla“ suteikia galimybę naujausių technologijų pagalba supaprastinti mokymosi proceso organizavimą. Prie sistemos jungiasi ne tik mokytojai, bet ir mokyklos vadovai, socialiniai pedagogai, bibliotekos ar sveikatos priežiūros specialistai.

 

„Mano mokykla“ leidžia lanksčiai apsirašyti mokymosi sistemas. Pavyzdžiui, pamokų trukmė (30 ar 45 min), mokymosi lygiai (pagrindinis, nepagrindinis), vertinimo sistema (penkiabalė ar dešimtbalė). Visa tai galima priskirti skirtingoms mokinių grupėms, klasėms tam kad būtų galima paprasčiau ir lanksčiau valdyti mokymosi procesą.

 

Mokytojams sudarytis sąlygos kurti mokymosi planus kiekvienai pamokai, trimestrui ir mokslo metams. Pasinaudokite galimybe skirti ne vien namų užduotis, bet ir su jomis susijusią vaizdinę medžiagą, testus ir lenteles. Išnaudokite tai ne tik individualioms, bet ir grupinėms užduotims.

 

Mokytojai gali stebėti savo auklėjamosios klasės pasiekimus, organizuoti popamokinę veiklą, tėvų susirinkimus, rengti apklausas, balsavimus, skatinti tėvų įsijungimą į klasės ir mokyklos bendruomenės gyvenimą

 

Mokyklos vadovams visada pasiekiama informacija apie mokymosi planus ir mokinių pasiekimus. Platus ataskaitų spektras leidžia gauti rezultatus klasės ir mokyklos ir palyginti juos su ankstesniais laikotarpiais.

Prisijunkite šiandien!

Elektroninis dienynas tai viena iš tokių išmaniųjų technologijų, kuri ne tik pakeičia popierinius dienynus, bet ir siūlo daug kitų funkcijų, leidžiančių mokytojams daugiau laiko skirti mokymosi procesui , o mokiniams bei jų tėvams būti aktyviems šio proceso dalyviams.

Susisiekite